ГЕОРГИ ПОПОВ & КО Правна кантора | ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДА В ИМОТ ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН
публична продан, тълкувателно решение на ВКС, постановление за възлагане
15628
single,single-post,postid-15628,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

19 May Придобиване на сграда в имот при публична продан

cs400_44784Самостоятелната сграда в имот, изнесен на публична продан, се придобива заедно с него само ако е изрично описана в постановлението за възлагане според тълкувателното решение на ВКС от май 2017 г.

На 18 май 2017 г. Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 5/2015 г. предвид противоречивата съдебна практика, то отговаря на въпроса дали чл. 92 Закона за собствеността относно действието на приращението се прилага при придобиване на право на собственост върху поземлен имот въз основа на публична продан, когато в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда.

В част от съдебната практика досега се приемаше, че при публична продан се прехвърля единствено поземления имот, който е бил описан и оценен от съдебния изпълнител и индивидуализиран в постановлението за възлагане, но не и сградата в него, ако тя не е описана в постановлението.  В други случаи съдът приемаше, че с прехвърлянето на поземления имот по силата на приращението съгласно “презумпцията” на чл. 92 ЗС се прехвърля и всичко, което е трайно прикрепено към имота, включително изградена върху него сграда, независимо, че тя не е описана в постановлението за възлагане на имота.

Тълкувателното решение приема за правилно първото становище. Според ВКС, съществуването на сградата като самостоятелен обект на права – след изграждането й в груб строеж, е достатъчно основание да се изключи действието на приращението.

Що се касае до несамостоятелните обект на собственост, трайно прикрепени към имота, за тях продължава да се прилага правилото на чл. 92 ЗС и те се считат за прехвърлени с прехвърлянето на имота, дори и да не са описани в постановлението за възлагане.