ГЕОРГИ ПОПОВ & КО Правна кантора | Без възможност за акции на приносител за акционерните дружества, регистрирани в България
акции на приносител, поименни акции, промени в Търговския закон
15724
single,single-post,postid-15724,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

29 May Акциите на приносител се сменят с поименни акции до 23.07.2019 г.

Промяната засяга акционерните дружества и акционерите, така и кредиторите с обезпечение или запор върху акции на приносител

Остават по-малко от два месеца, в които акционерните дружества с акции на приносител, регистрирани в България, следва да извършат необходимото, за да се съобразят с изменението на Търговския закон, в сила от 23.10.2018 г., което премахна възможността капиталът на акционерните дружества да се формира от акции на приносител с цел да се идентифицира собственика като част от европейската инициатива за предотвратяване на финансиране на тероризма.

До 23.07.2019 г. тези дружества трябва да направят необходимите промени в уставите си като обезсилят издадените акции на приносител или временни удостоверения и да ги заменят с поименни акции, да ги отразят в книгата на акционерите, както и да предприемат изискуемите действия по вписване и обявяване на документи в Търговския регистър. В случай, че не се приведат в съответствие с промяната в срок, дружествата рискуват да бъдат прекратени служебно с решение на съда по иск на прокурора.

Съответно, лицата, които притежават акции на приносител или временни удостоверения, в този срок следва да се обърнат към съответното дружество, за да ги заменят. В случай, че не го направят, тези акции ще бъдат обезсилени, а направените по тях вноски ще бъдат изплатени от дружеството при поискване в срок до 6 месеца, но не по-късно от 5 години от обезсилването. Кредиторите с обезпечение върху акции на приносител или съответните временни удостоверения също следва да предприемат действия по замяната им, за да запазят правата си.