07 Sep COVID-19: Ограничителни мерки в сила до 31.10.2021 г.

От 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г. със Заповед РД-01-748/ 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на страната с цел ограничаване на събирането на множество хора.


20210804_134218Допуска се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници. Изключението не се отнася за тийм билдинг и други групови мероприятия в трудовите колективите, т.е., такива, които не са от съществено значение за текущата работа на предприятията и могат да бъдат отложени.

В търговските, административни или други обекти, които предоставят обществени услуги, следва да се създаде организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. Продължава да е задължително носенето на маски и предпазни средства. Работодателите следва да установят работа от дистанция за служителите си, когато това е възможно, като допускат присъствена работа на наймного 50% от персонала. Ограничението за намален капацитет не се отнася за обекти, в които по решение на управителя или собственика се допускат служители или посетители само със сертификат за завършена ваксинация или отрицателен PCR тест.


Ефектът на мерките ще бъде наблюдаван и анализиран в следващите 10 дни и в зависимост от резултата от мерките могат да бъдат въведени по-строги ограничения.