19 Oct COVID-19: Нови противоепидемични мерки от 21.10.2021 г.

Считано от 21 октомври 2021 г. по Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат нови мерки за ограничаването на разпространението на COVID-19 на територията на цялата страна.


20210806_091849Наред с познатите вече мерки за ограничаване на епидемията, се въвежда изискване за представяне на зелен сертификат за участие в дейности, свързани със събиране на множество хора на закрито – посещения на търговски центрове и ресторанти, спортни събития, семинари, конференции, спектакли и др. Сертификатът удостоверява завършен цикъл на ваксинация, установено с PCR боледуване, или тест срещу коронавирус, направен до 72 ч. преди посещението на съответния обект. Сертификатът е задължителен и за болниците и домовете за грижи за възрастни хора – работещите в тях и посетителите са длъжни да го представят. Това изискване ичение не се прилага за хранителни магазини, банкови институции и аптеки, и други обекти за стоки или услуги от първа необходимост, нито за достъп до обществения транспорт.

Независимо от наличието на сертификат, провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с ограничен брой участници – до 15 лица на закрито и до 30 лица на открито. Присъствените занятия в основните и средните училища ще бъдат преустановявани и учениците ще преминават на електронна форма на обучение при достигане на рисково ниво на заболеваемост в съоветната община.


Целта на мерките е да се мотивират повече хора да се ваксинират, тъй като към момента България е на последно място по брой ваксинирани в Европейският съюз с по-малко от 25% ваксинирани от населението.