4
5

НАЧАЛОТО

През 2008 г. Георги Попов основава своята самостоятелна практика като предоставя правни консултация по търговско и дружествено право на предприемачи и корпоративни клиенти въз основа на натрупания опит като юрисконсулт на водеща търговска компания и воден от принципа, че правните съвети трябва да помагат за устойчивото развитие на бизнеса на клиентите. Няколко години по-късно, практиката се развива успешно и води до основаването на кантората Георги Попов & Ко, която предоставя пълно правно обслужване на предприемачи и корпоративни клиенти.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД

Днес кантората обединява професионалисти, които продължават да следва същите принципи. Ние се стремим да осигури успешното развитие в дългосрочен план на бизнеса на клиентите си в съответствие с правната рамка, която често е сложна и противоречива.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 

success

Успехът на клиентите

Нашата водеща цел е да осигурим успеха на клиентите си според правилата и в дългосрочен план.

trust

Взаимно доверие

Изграждаме внимателно професионалните си отношение с клиентите, за да постигнем взаимно доверие.

Team-Building-Activities-Redbooth-v2

Колегиалност

Работим в екип – помежду си и с клиента и неговите служители, за да бъдем максимално ефективни.

blog-integrity

Етичност

Ние спазваме правилата и постигаме целите си според тях, без да се опитваме да ги заобикаляме.

Свържете се  с нашите професиналисти