ГЕОРГИ ПОПОВ & КО Правна кантора | popovlaw
1
archive,author,author-popovlaw,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Author: popovlaw

10 Jan Увеличение на минималната работна заплата от началото на 2020 г.

Заплатите за месец януари 2020 г. следва да бъдат съобразени с увеличения размер на минималната месечна работна заплата за страната, определена с Постановление на Министерския съвет №350 от 19.12.2019 г. в размер на 610 лв. за нормална продължителност на работното време от 8 часа...

Read More

22 Nov Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество

Управляващият съдружник на “Георги Попов и Ко.” взе участие в Международна конференция за „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество”, която се проведе в София на 21-22 ноември 2019г. Конференцията е организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с Висшия адвокатски съвет на...

Read More

13 Jun Застрахователите вече не могат да твърдят нищожност поради липса на подпис или премълчаване на обстоятелства от застрахования при договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност

С Тълкувателно решение № 1/07.03.2019 г. по тълк.д. № 1/2018 г. на ВКС, ОСТК, бяха дадени отговори на част от противоречиво разрешаваните от съдилищата въпроси относно договорите за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Този вид задължителна застраховка е един от най-масово сключваните в България,...

Read More

29 May Акциите на приносител се сменят с поименни акции до 23.07.2019 г.

Промяната засяга акционерните дружества и акционерите, така и кредиторите с обезпечение или запор върху акции на приносител Остават по-малко от два месеца, в които акционерните дружества с акции на приносител, регистрирани в България, следва да извършат необходимото, за да се съобразят с изменението на Търговския...

Read More

05 Mar Нови изисквания по ЗМИП: До 31 май 2019 г. дружествата трябва да обявят действителните си собственици.

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от 2018 г. е въведено задължението за определени юридически лица, учредени в България, да впишат действителния си собственик-физическо лице. Заявлението за вписване трябва да бъде подадено в срок до 31.05.2019г. в Търговския регистър, в регистъра на...

Read More

19 May Придобиване на сграда в имот при публична продан

Самостоятелната сграда в имот, изнесен на публична продан, се придобива заедно с него само ако е изрично описана в постановлението за възлагане според тълкувателното решение на ВКС от май 2017 г. На 18 май 2017 г. Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 5/2015 г. предвид...

Read More

28 Dec Задължен ли е работодателят да осигурява храни и напитки на служителите си в натура

Законосъобразно изпълнение на задълженията на работодателя по чл. 140, ал. 3 от КТ и по чл. 285, ал. 1 от КТ В настоящата статия се прави опит да се изяснят рамките на законосъобразно поведение на работодателя при изпълнението на неговите задължения по чл. 140, ал....

Read More

25 Oct Административният договор според АПК

В резултат на въвеждането на понятието "административен договор" с изменението на Административно-процесуалния кодекс от септември 2016 г. в практиката възникват определени въпроси относно прилагането му, които са особено важни за всички предприемачи, които работят с държавната или общинска администрация – например, като участват в обществени поръчки,...

Read More

12 Sep Европейската заповед за запор

Европейски регламент въвежда нова възможност за кредиторите в сила от 18 януари 2017г. От 18 януари 2017 г. събирането на вземания на кредитори, установени в една държава-членка на Европейския съюз, които имат длъжници с банкови сметки в друга държава-членка, ще бъде улеснено благодарение на европейска заповед...

Read More

24 Aug Международният съюз на адвокатите подкрепи законопроекта за изменение на Закона за адвокатурата

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г., беше приет на 27.06.2016 г. от Комисията по правни въпроси и предстои да бъде внесен за първо гласуване в Народното събрание. Една от най-обсъжданите промени е предложението за предоставянето...

Read More