Publications

13 Jun Застрахователите вече не могат да твърдят нищожност поради липса на подпис или премълчаване на обстоятелства от застрахования при договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност

С Тълкувателно решение № 1/07.03.2019 г. по тълк.д. № 1/2018 г. на ВКС, ОСТК, бяха дадени отговори на част от противоречиво разрешаваните от съдилищата въпроси относно договорите за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Този вид задължителна застраховка е един от най-масово сключваните в България,...

Read More

28 Dec Задължен ли е работодателят да осигурява храни и напитки на служителите си в натура

Законосъобразно изпълнение на задълженията на работодателя по чл. 140, ал. 3 от КТ и по чл. 285, ал. 1 от КТ В настоящата статия се прави опит да се изяснят рамките на законосъобразно поведение на работодателя при изпълнението на неговите задължения по чл. 140, ал....

Read More

23 Jun Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН

Настоящото кратко изложение се съсредоточава върху следния конкретен въпрос, поставян от практиката на съдилищата след последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН): “Дължи ли се заплащане на държавна такса от вложител за разглеждане на направено от него възражение по чл. 66, ал. 6 ЗБН след...

Read More

29 Mar Енергийният регулатор прие инструкция за смяна на доставчика

Инструкцията влиза в сила на 1 април 2016 г. На 28 март 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия. Правилата се прилагат за клиенти, които притежават обекти са със стандартизирани товарови...

Read More