Практика

Практиката ни е специализирана в следните области:

procurement

обществени поръчки

Правни консултации във връзка с изискванията за участие в търгове по обществени поръчки. Правни услуги по време изпълнение на договора или при обжалване, ако такова се налага.

pills

фармацевтично право

Правни консултации относно изисквания, процедури и разрешителни за лекарствени продукти и медицинско оборудване. Подготовка на документи и преговори с регулаторните органи.

IT

информационни технологии

Правни консултации в сферата на информационните технологии, в това число условия и договори между потребители/доставчици, лицензиране и потребителски въпроси.

energy

енергийно право

Правни консултации по енергийни въпроси – търговия с електрическа енергия, лицензиране и договори за присъединяване, съгласно Законът за енергетиката и правилата за търговия с електрическа енергия.

ПРАКТИКАТА НИ ВКЛЮЧВА И
процесуално представителство и арбитраж

трудово право и етични правила

вещно право и строителство

 

ПРАВНИ УСЛУГИ

Според нас, всеки бизнес е различен и има своите особености. Ето защо, предлагаме на всеки от клиентите си формат на правно обслужване, съобразен с неговата дейност и потребности.

 • Корпоративни клиенти

  Корпоративни клиенти

  Правно обслужване за корпоративни клиенти с мащабна дейност, персонал и проекти

 • Малък и среден бизнес

  Малък и среден бизнес

  Правно обслужване за корпоративни клиенти в процес на развитие

 • Индивидуални решения

  Индивидуални решения

  Правно обслужване на предприемачи и startup проекти

Свържете се  с нашите професиналисти