ЕКИП

lion

Благодарение на опита си, придобит в кантори и компании с голям мащаб, като споделяме общи ценности за това какво трябва да бъде правното обслужване, ние работим заедно в синхрон, за да осигурим на клиентите си ефективност по най-високите професионални стандарти.

Специалност
IT,
Фармацевтично право,
Обществени поръчки,
Концесии,
Търговско право,
Процесуално представителство и Арбитраж

Георги Попов

Управляващ съдружник
Биография

Специалност
Фармацевтично право,
Енергийно право,
Вещно право,
Строителство,
Етични правила

Мария Михалева

Съдружник
Биография

Специалност
Трудово и осигурително право
Етични правила
Търговско право

Анна Бакалова

Старши адвокат
Биография

Специалност
данъчно право
турговско право
дружествено право
трудово и осигурително право

Николета Нешева

Адвокат
Биография