Анна Филчева

AnnaFilcheva

Адвокат

Мобилен: +359(87)6725992

E-mail: afilcheva@popov-lawfirm.com

.

ПРАКТИКА

  • трудово право
  • осигурително право
  • дружествено право
  • етични правила

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

  • адвокат в Георги Попов & Ко от 2017 г.
  • младши адвокат в Георги Попов & Ко (2015 г.-2017 г.)
  • младши адвокат в правна кантора в София, трудово и дружествено право (2009 г. -2015 г.)

ПРАВОСПОСОБНОСТ

  • Адвокат в Софийска адвокатска колегия

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Докторант по трудово право в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (магистърска степен по право 2013 г.)

ЕЗИКОВА ПРАВОСПОСОБНОСТ

английски и френски език